Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji pomiarowej w Zgierzu w dniu 24.10.2022 r.

W dniu 24.10.2022 r.  awarii uległ analizator pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 1.

Po usunięciu awarii, wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 będą ponownie dostępne.