Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w roku 2022 na stacji w Wadowicach przy ul. Bałysa.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.