Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza na stacji pomiarowej w Działoszynie

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM2.5 na stacji zlokalizowanej w Działoszynie spowodowany jest awarią.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.