Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu w dniu 28.10.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpienia w dniu 28.10.2022 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w mieście Grudziądz.

Prognoza na dzień 28.10.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie aktualnych pomiarów i prognoz meteorologicznych, wykazuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w Grudziądzu.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.