Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w roku 2022 na stacji Nowy Targ, al. Tysiąclecia.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.