Główny inspektorat ochrony środowiska
Akcja edukacyjna dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Kielcach

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, na prośbę Szkoły Podstawowej nr 31 w Kielcach, zorganizował dla uczniów klas trzecich terenowe zajęcia na temat źródeł i monitorowania zanieczyszczeń środowiska.

Przedstawiciele GIOŚ z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Kielcach i z Centralnego Laboratorium Badawczego pokazali oraz wyjaśnili uczniom w jaki sposób wykonuje się badania stanu środowiska, m.in. jak wykonywane są pomiary zanieczyszczeń powietrza, jak wyglądają pomiary hałasu, pól elektromagnetycznych oraz na czym polega monitoring jakości wód.

Uczniowie wykazywali się wiedzą o środowisku, o źródłach emisji zanieczyszczeń i ich specyfice, mogli też zobaczyć jak działają przyrządy pomiarowe.

Spotkanie edukacyjne miało na celu podniesienie świadomości dzieci na temat tego jak dbać o jakość powietrza oraz jak chronić środowisko.

Kielce, 04.11.2022 r.