Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza na stacji pomiarowej w Kłodzku

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Kłodzku spowodowany jest awarią.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.