Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza na stacji pomiarowej w Trzebnicy

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Trzebnicy spowodowany jest awarią.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.