Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria pyłomierza na stacji pomiarowej w Nowej Rudzie

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej przy ul. Jeziornej w Nowej Rudzie spowodowany jest awarią.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.