Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 12.11.2022 r. wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w Nowej Rudzie  - stężenie średniodobowe wynosiło 128 µg/m3.

W dniu 13.11.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Jelenia Góra i Wałbrzych oraz powiaty: dzierżoniowski, karkonoski, kłodzki, lubański, lwówecki, świdnicki, ząbkowicki i zgorzelecki.

W dniu 14.11.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasto Jelenia Góra oraz powiaty dzierżoniowski, karkonoski, kłodzki, lubański, lwówecki, świdnicki i zgorzelecki.