Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora benzenu na stacji pomiarowej w Łasku w dniu 16.11.2022 r.

W dniu 16.11.2022 r. ok. godz. 10:00 awarii uległ analizator stężenia benzenu na automatycznej stacji pomiarowej w Łasku przy ul. Narutowicza 28.

Po usunięciu awarii ww. dane będą znowu dostępne.