Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji pomiarowej w Działoszynie

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji monitoringu jakości powietrza w Działoszynie. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)