Główny inspektorat ochrony środowiska
„Dzień czystego powietrza” - akcja edukacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, z okazji obchodzonego na początku tego tygodnia „Dnia czystego powietrza”, zorganizował dla uczniów klas ósmych oraz trzecich Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach terenowe zajęcia na temat źródeł i monitorowania zanieczyszczeń powietrza oraz pozostałych komponentów środowiska.

Przedstawiciele GIOŚ z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Kielcach oraz z Centralnego Laboratorium Badawczego pokazali oraz wyjaśnili uczniom w jaki sposób wykonuje się badania stanu środowiska, m.in. jak bada się jakość powietrza, wód, hałasu i pól elektromagnetycznych.

Uczniowie wykazywali się wiedzą o środowisku, o źródłach emisji zanieczyszczeń i ich specyfice. Osobiście mogli zobaczyć co znajduje się wewnątrz mobilnego laboratorium badawczego.

Spotkanie edukacyjne miało na celu podniesienie świadomości dzieci na temat tego jak chronić środowisko, czym oddychamy i jak dbać o czyste powietrze.

Kielce, 18.11.2022 r.