Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20.11.2022 r. na stacji Kraków, al. Krasińskiego – 125 µg/m3, oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 21.11.2022 r.
Prognozowane na dzień 21.11.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: oświęcimski, suski, wielicki, krakowski oraz miasto na prawach powiatu: Kraków.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.