Główny inspektorat ochrony środowiska
Ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu docelowego  benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym  PM10  w roku 2022.

Powiadomienie przygotowano na podstawie wyników pomiarów.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.