Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu w 2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o ryzyku wystąpienia w 2022 r. przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie województwa podkarpackiego (powiat dębicki).