Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska w Lwówku Śląskim za okres od 01.01.2022 r. do 25.11.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia w roku 2022 średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie powiatu lwóweckiego.