Główny inspektorat ochrony środowiska
Ponowne uruchomienie stacji monitoringu jakości powietrza w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Informujemy, że w dniu 25.11.2022 r. po półtorarocznej przerwie, została ponownie uruchomiona stacja monitoirngu jakości powietrza w Małogoszczu przy ul. Słonecznej.

Przerwa w działaniu stacji była spowodowana rozbudową budynków Przedszkola Publicznego w Małogoszczu.

Bieżące dane pomiarowe dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ oraz w aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce.

Zachęcamy do śledzenia wyników pomiarów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Stacja monitoringu jakości powietrza w Małogoszczu przy ul. Słonecznej (SkMaloSlonec)