Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji monitoringu jakości powietrza w Lwówku Śląskim przy al. Wojska Polskiego wykazała w dniu 29.11.2022 r. przekroczenie średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3).