Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 29.11.2022 r. na stacji Nowy Targ, al. Tysiąclecia - 143 μg/m3 oraz o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3)poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 30.11.2022 r.

Prognozowane na dzień 30.11.2022 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiat nowotarski z wyłączeniem gmin Rabka-Zdrój i Szczawnica. Prognozowane na dzień 30.11.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje gminę Szczawnica i powiat suski.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.