Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 30.11.2022 r. na stacji Nowy Targ, al. Tysiąclecia – 103 µg/m3 oraz o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.12.2022 r.
Prognozowane na dzień 01.12.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat tatrzański.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.