Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak wyników na stacji w Puszczy Boreckiej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje o braku wyników na stacji w Puszczy Boreckiej  w dniach 5-8.12.2022 r. Zaistniała sytuacja spowodowana jest awarią (problem z komunikacją między stacją a serwerem)