Główny inspektorat ochrony środowiska
Szczawnica - zakończenie pomiarów okresowych.

Informujemy, że z dniem 08.12.2022 roku pracę zakończyła mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Szczawnicy, Park Dolny.

Dane pochodzące z pomiarów jakie odbyły się w 2022 roku dostępne są w banku danych pomiarowych na Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.