Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystapienia przekroczenia poziomu informowania (100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 14.12.2022r. Prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: powiat janowski. Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo- komunalnego.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.