Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomów: alarmowego (150 µg/m3) oraz informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 14.12.2022 r. Prognozowane na dzień 14.12.2022 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje powiat nowotarski z wyłączeniem gminy Rabka-Zdrój, natomiast prognozowane przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat suski oraz gminę Rabka-Zdrój.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej: