Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i ryzyku wystąpienia dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 14.12.2022 r. na stacji Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej - 111 μg/m3 oraz o  ryzyku wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15.12.2022 r.
Prognozowane na dzień 15.12.2022 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat suski.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.