Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 w Szczecinie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie informuje o ryzyku wystąpienia w dniu 15.12.2022 r. przekroczenia poziomu informowania  (100 µg/m3) w mieście Szczecin.

Prognoza na dzień 15.12.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu  informowania w Szczecinie ze względu na wzmożoną emisję zanieczyszczeń z ogrzewania budynków.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.