Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania w dniu 15.12.2022 r. oraz o ryzyku przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w dniu 16.12.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o wystąpieniu w dniu 15.12.2022 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w miastach Grudziądzu, Nakło nad Notecią i Solec Kujawski.
Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej wyniosło: przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu (101 µg/m3),  przy ul. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią (106,4 µg/m3) oraz przy ul. gen. Roweckiego w Solcu Kujawskim (124,8 µg/m3) .
Prognoza na dzień 16.12.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wykazuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w jednym mieście na terenie województwa kujawsko - pomorskiego: Solec Kujawski.
Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.