Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania i ryzyko dalszych przekroczeń dla pyłu PM10

W dniu 15 grudnia 2022 r. na terenie województwa dolnośląskiego wystąpiło przekroczenie poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3):

-          w Dzierżoniowie - stężenie średniodobowe wynosiło 104 µg/m3.

-          w Lwówku Śląskim - stężenie średniodobowe wynosiło 108 µg/m3.

W dniu 16.12.2022 r. w  powiatach: dzierżoniowskim, jaworskim, karkonoskim, kamiennogórskim, kłodzkim, lubańskim, lwóweckim, świdnickim, wałbrzyskim, ząbkowickim, m. Jelenia Góra, m. Wałbrzych istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

W dniu 17.12.2022 r. w  powiatach: karkonoskim, kłodzkim, m. Jelenia Góra oraz m. Wałbrzych istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).