Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w roku 2022 w powiecie nyskim.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.