Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w Solcu Kujawskim w dniu 16.12.2022 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o przekroczeniu w dniu 16.12.2022 r. poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).

W dniu 16.12.2022 r. odnotowano przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 jako stężenie 24-godzinne na stacji pomiarowej przy ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Solcu Kujawskim - wartość stężenia 24-godzinnego wyniosła 120,0 μg/m3,

Prognoza na dzień 17.12.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, nie wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego ani informowania na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.