Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Opolu os. Armii Krajowej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów benzenu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Opolu os. Armii Krajowej od dnia 18.12.2022 r, od godz. 3:00 spowodowany jest awarią przesyłu danych. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 19.12.2022 r. przywrócono wyniki benzenu na stacji.