Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 19.12.2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Ryzyko przekroczenia obejmuje powiaty: kłodzki  i lwówecki.