Główny inspektorat ochrony środowiska
JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10

W dniu 19.12.2022 r. w Lwówku Śląskim i w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu informowania  dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 144 µg/m3 w Lwówku Śląskim i 113 µg/m3 w Nowej Rudzie.

Przewidywana poprawa jakości powietrza w dniu 20.12.2022 r.