Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza z Sierpca do Pułtuska

Informujemy, że z dniem 20.12.2022 roku zakończono prowadzenie pomiarów na stacji monitoringu jakości powietrza w Sierpcu. Zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, mobilna stacja monitoringu jakości powietrza zostanie przeniesiona do Pułtuska.

Dane z pomiarów automatycznych jakie odbyły się w 2022 roku dostępne są w banku danych pomiarowych na Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a dane z pomiarów manualnych będą uzupełnione.