Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej w Zgorzelcu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że z powodu awarii na stacji pomiarowej w Zgorzelcu, wyniki pomiarów benzenu nie będą dostępne na stronie.

Awaria zostanie usunięta w najbliższym możliwym terminie.