Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora dwutlenku siarki w Gajewie oraz analizatora pyłu zawieszonego PM10 w Łodzi przy ul. Gdańskiej 16 w dn. 24.12.2022 r.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Gajewie wystąpiła awaria analizatora dwutlenku siarki; na stacji pomiarowej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 16 awarii uległ analizator pyłu zawieszonego PM10.

Po usunięciu awarii ww. dane będą znowu dostępne.