Główny inspektorat ochrony środowiska
Zakończenie prowadzenia pomiarów tlenku węgla i ozonu na stacjach monitoringu jakości powietrza w Białymstoku.

Informujemy, że z dniem 27.12.2022 roku, na stacjach pomiarowych w Białymstoku, zakończono prowadzenie pomiarów tlenku węgla na stacji przy ul. Waszyngtona oraz ozonu na stacji przy ul. Warszawskiej.

Zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, pomiary ww.  oznaczeń zostaną uruchomione w nowych lokalizacjach:

- tlenku węgla na stacji komunikacyjnej przy ul. Piłsudskiego,

- ozonu na stacji podmiejskiej przy ul. 42 Pułku Piechoty.

Wszystkie dane pomiarowe będą dostępne w banku danych pomiarowych na Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, po zakończeniu procesu przenoszenia i uruchomieniu transmisji wyników na Portal.