Główny inspektorat ochrony środowiska
Zakończenie pomiarów na stacji w Jedlinie-Zdroju

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska informuje o zakończeniu pomiarów jakości powietrza na stacji monitoringu powietrza w Jedlinie-Zdroju.