Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza w Konstancinie-Jeziornie w nowe miejsce przy ul. Żeromskiego

Informujemy, że z dniem 30.12.2022 roku zakończono prowadzenie pomiarów na stacji monitoringu jakości powietrza w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Wierzejewskiego 12. Zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, stacja monitoringu jakości powietrza pozostaje w Konstancinie-Jeziornie, ale jest przeniesiona do nowej lokalizacji, u zbiegu ulic Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Trwają prace nad uruchomieniem pomiarów z nowej stacji monitoringu jakości powietrza.

Dane z pomiarów automatycznych jakie odbyły się w 2022 roku dostępne są w banku danych pomiarowych na Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a dane z pomiarów manualnych będą uzupełnione.