Główny inspektorat ochrony środowiska
Zakończenie prowadzenia pomiarów dwutlenku siarki na stacji monitoringu jakości powietrza w Białymstoku przy ul. Waszyngtona

Informujemy, że z dniem 30.12.2022 na stacji pomiarowej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona zakończono prowadzenie pomiarów dwutlenku siarki.

Pomiary dwutlenku siarki prowadzone są na stacji podmiejskiej w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty.

Wszystkie dane pomiarowe są dostępne w banku danych pomiarowych na Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.