Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów dwutlenku azotu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie, przy ul. Słowackiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów dwutlenku azotu ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Oleśnie, przy ul. Słowackiego od dnia 31.12.2022 r, od godz. 14:00 spowodowany jest awarią analizatora. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 05.01.2023 r. og. godz. 13.00 przywrócono wyniki pomiarów dwutlenku azotu na stacji.