Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w sieci pomiarowej w województwie wielkopolskim w roku 2023

Zgodnie z Wykonawczym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2023 Monitoring Jakości Powietrza, w sieci pomiarowej w województwie wielkopolskim z początkiem stycznia wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 

Pomiary automatyczne:

- zakończone zostanie prowadzenie pomiarów benzenu (C6H6) na stacji w Borówcu, tlenku węgla (CO) na stacji w Koninie oraz ozonu (O3) na stacji w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego,

- rozpoczęte zostanie prowadzenie pomiarów benzenu (C6H6)  na stacji w Koninie oraz ozonu (O3) na stacji w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej.

 

Pomiary manualne:

- zakończone zostanie oznaczanie metali (As, Ni, Cd i Pb) w pyle zawieszonym PM10 na stacji w Ostrowie Wlkp., oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle zawieszonym PM10 ze stacji w Pile oraz prowadzenie manualnych pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego,

- rozpoczęte zostanie oznaczanie metali (As, Ni, Cd i Pb) w pyle zawieszonym PM10 na stacji w Pleszewie, benzo(a)pirenu (BaP) w pyle zawieszonym PM10 na stacji w Pleszewie oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle zawieszonym PM10 na stacji w Poznaniu przy ul. Szymanowskiego,

- rozpoczęte zostaną manualne pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej.

 

Ponadto informujemy, że z dniem 31.12.2022 roku zakończono prowadzenie pomiarów na mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza w Szamotułach. Zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, stacja zostanie przeniesiona do Kościana. Uruchomienie stacji w nowej lokalizacji zaplanowane zostało na I kwartał 2023 roku. Na 2023 r. zaplanowano ponadto:

- uruchomienie stacji komunikacyjnej w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej (I kwartał),

- uruchomienie pobornika pyłu zawieszonego PM10 w Kępnie (I kwartał).