Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.01.2023 r. na stacji w Nowym Targu, przy al. Tysiąclecia.
Na dzień 03.01.2023 r. nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.