Główny inspektorat ochrony środowiska
Zamknięcie stanowisk pomiarowych na stacjach monitoringu powietrza w woj. śląskim

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, od 01 stycznia 2023 roku zostały zamknięte następujące automatyczne stanowiska pomiarowe: dwutlenku siarki (SO2) na stacji w Sosnowcu, przy ul. Lubelskiej, tlenku węgla (CO) na stacji w Częstochowie, przy ul. Baczyńskiego oraz tlenków azotu (NO, NO2, NOx) na stacji w Raciborzu, przy ul. Wojska Polskiego. Automatyczne stanowisko pomiarowe tlenków azotu ze stacji w Raciborzu zostanie przeniesione na stację w Bielsku-Białej, przy ul. Kossak-Szczuckiej.