Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Oświęcimiu.

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Oświęcimiu, spowodowany jest awarią.

Pomiary zostaną wznowione w możliwie najkrótszym czasie.