Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Trzebini i Olkuszu

Awaria na stacji w Niepołomicach.

Informujemy, że brak pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Trzebini i Olkuszu spowodowany jest awarią mierników.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie