Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bieżących danych pomiarowych - stacja w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że z uwagi na prace remontowe w otoczeniu stacji w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego stacja pomiarowa została wyłączona. Niezwłocznie po zakończeniu prac remontowych przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.