Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej w Dzierżoniowie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu informuje, że z powodu awarii na stacji pomiarowej w Dzierżoniowie, wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 nie będą dostępne na stronie.

Awaria zostanie usunięta w najbliższym możliwym terminie.