Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie z dnia 18.01.2023 r. o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego dla dwutlenku siarki SO2 w powietrzu

Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie zawiadamia o wystąpieniu ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego dla dwutlenku siarki SO2 w powietrzu na obszarze województwa zachodniopomorskiego obejmującym miasto Szczecin.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.